Projecte Ajuntament Mollet del Vallès

Construcció d’una maqueta a escala de la façana de l’ajuntament de Mollet on hi ha una poesia visual de Joan Brossa. El concepte era experimentar sobre la unió de diferents disciplines; Diseny gràfic, animació, arts plàstiques, música i programació. La idea es basa en que el maping a la façana de l’edifici, no sigui un vídeo construït per fer play com si fos una pel.licula, sinó que sigui el músic que a través de les notes que toca el desplegui a temps real.

  • Autors: Sito Ruiz, Sergi Vila, Marco Domenichetti, Oriol Pujol
  • Software i hardware: Macbookpro / Max-msp / Entec DMX-pro
  • Lloc: Mollet del Vallès
  • Any: 2012