Workshop – Pure Data

Workshop PureData

Roca Umbert – Fàbrica de les arts – Granollers 2015

Instal.lacions interactives.

pd2

_pd3

_pd4

Pure Data (o PD) és un llenguatge de programació gràfica desenvolupat per Miller Puckette durant els anys 90 per a la creació de música computeritzada interactiva i obres de multimedia. Encara que Puckette és l’autor principal del software, PD és un projecte de codi obert i té una gran base de desenvolupadors treballant en noves extensions del programa. Està publicat sota una llicència similar a la llicència BSD. PD és molt similar en possibilitats i disseny al programa original de Puckette, Max (desenvolupat quan ell estava a IRCAM), i és fins a cert grau interoperable amb Max/MSP, el successor comercial del llenguatge Max. Ambdós, PD i Max són exemples discutibles de llenguatges de programació de “fluxe de dades”. En aquest tipus de llenguatges, funcions o “objectes” són connectades unes amb les altres en un ambient gràfic que modela el fluxe de control i l’audio. A diferència de la versió original de Max, PD sempre va esser dissenyat per a fer processament de senyals i taxes de control a la CPU nativa, en lloc de descarregar la sintesi i el procés de senyals a un tabler de PDS (com l’Ariel ISPW que era utilitzat per a Max/FTS).